støtteordninger

kanon-tilbud til arbejdsgivere!

Jeg gør opmærksom på de støttetilbud, som en arbejdsgiver kan have gavn af:

Tjek akademiker-kampagnen

Akademikerkampagnen” giver også et godt overblik over de forskellige støtteordninger, som din virksomhed kan får gavn af.

virksomhedspraktik

Op til fire ugers virksomhedspraktik, som ikke kun frigør arbejdsgiveren fra løn- og forsikringsbetaling i praktikperioden, men heller ikke forpligter til en videreansættelse, hvis det vurderes, at praktikanten ikke opfylder forventningerne e.l.

løntilskud

lontilskudjob

Løntilskud – også mulig i forlængelse af virksomhedspraktik – i op til ét år ifl. Arbejdsmarkedsstyrelsens regler. Støtten udgør p.t. 125,40 kr./time for “offentlige virksomheder” (dvs. stat, regioner og kommuner, men også organisationer, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af offentlige midler) – en ganske interessant mulighed, hvor der er budget- eller ansættelsesstop…

For private arbejdsgivere udgør støtten 64,87 kr./time.

videnpilot

Muligvis kan Forsknings- og innovationsstyrelsen’s Videnpilot-ordning støtte med op til 10’000 kr. per måned.

Denne støtteordning er især målrettet mindre virksomheder med et behov for en akademisk medarbejder.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: